Celorepublikové profesionální 

sdružení detektivů, osobních strážců a strážců Vašeho majetku

Jako profesní sdružení jsme nadstavbová organizace určená pro komunikaci s občany, státními orgány, institucemi, Hospodářskou komorou ČR a profesními sdruženími. Garantujeme odborně odvedenou a dokladovanou práci našich členů s diskrétním přístupem při řešení věci. Naší činností je služba pro širokou veřejnost v celé České republice za využití kriminalistických metod a ostatních odborných metod zkoumání na právní bázi

Hledání členů asociace podle názvu

Hledání členů asociace podle segmentu

Obraťte se na nás:

Kontakt na B-ADOS ČR:
tel.: +420 606 718 495

e-mail: info@b-ados.cz

Hlášení

Dne 7.1. 2000 byla zaregistrována na MV ČR pod č.j. VS/1-1/42393/00R BOHEMIA- ASOCIACE DETEKTIVNÍCH a OCHRANNÝCH SLUŽEB (dále jen B - ADOS). Jde o profesní sdružení,které si klade za cíl vytvoření celorepublikové sítě soukromých detektivních služeb, je členem vrcholového společenstva komerčních služeb ASOCIACE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČR. (dále jen ASBS ČR ).

Celorepubliková síť svou profesní strukturou a územním členěním umožní rychlé předávání kvalitně získaných požadovaných informací, kolegiální asistenci při rozsáhlejším místním pátrání, kde se především uplatní místní a osobní znalost regionální detektivní- bezpečnostní služby. Umožní též mobilizaci potřebných sil a prostředků, při řešení složitějších či na personál náročnějších úkolů a využívání technických prostředků. V neposlední řadě jde také o možnost tvorby detektivních služeb v místech, kde by díky infrastruktuře patrně služby tohoto typu nevznikly (malá města) a kde bude, díky požadavkům detektivních kanceláří z velkých měst, detektivní služba zakládána.

Zakládající členové B- ADOS předpokládají, že koordinaci své činnosti a záměrů budou zajímavou součástí ASBS ČR, že se do budoucna podaří natolik sjednotit zájmy všech účastníků ASBS ČR, že díky rozložení bezpečnostní činnosti na celém území ČR bude možné požadovat součinnost i na dosavadních členech ASBS ČR, což by značně oboustranně přispělo ke zkvalitnění bezpečnostních služeb, k jejich komplexnosti, kvalitě, ale též i cenové dostupnosti. Tento společný program je dnes možné deklarovat, neboť profesní kroky B- ADOS jsou od počátku konzultovány s vrcholnými představiteli ASBS ČR, avšak je nutné systematickou činností a usilovnou prací deklarovaný záměr uvést v realitu.

K této realitě patří též garance nad profesní zdatností svých členů. Jde nám o to, aby se zdravou selektivitou udržoval stav skutečně profesně zdatných detektivních agentur a kanceláří (bezpečnostních agentur) na jejíchž výsledky je možné se spolehnout. Je proto potřebné využít možností ASBS ČR, které HK ČR svěřila zastupování úseku komerční bezpečnosti na mezinárodním poli a před našimi státními orgány, k ovlivňování tvorby legislativních změn na úseku udělování licencí, koncesí, školství, zaměstnanosti atd., které jsou příznivé pro rozvoj této naší činnosti. Jde však zároveň o to, aby každý ze subjektů tvořící tyto služby byl naprosto samostatný ve své obchodní činnosti za kterou si plně právně a ekonomicky odpovídá. Vize o zavedení "vnitropodnikového ceníku" základních standardizovaných činností by se mohla stát skutečností. Měla by zlevnit vstupy při sjednávaných obchodech jednotlivými agenturami. Zda vyšší rozdíl v nákladech a příjmech bude větším ziskem nebo jej pohltí snížená cena pro klienta je plně v dispozici každého člena, který si rozhoduje o své podnikatelské budoucnosti.

B- ADOS v rámci ASBS ČR hodlá propagovat své členy na úrovni celorepublikové a jako člen ASBS ČR též mezinárodně. Domníváme se, že takto organizovanou síť profesionálů lze úspěšně doporučovat zahraničním zájemcům subjektům. Zájemcům o členství nenabízíme pasivní účast a pouhou konzumaci informací z centra i když orientace mezi 3.600 bezpečnostními subjekty v ČR není bezvýznamnou službou. Je nepochybné, že samostatně stojící subjekt má svou orientaci a přístup daleko těžší než profesní společenstvo. B- ADOS nabízí zapojení do živého, pracujícího a neustále se tvořícího organismu. Je nepochybné, že autorita tohoto společenství se bude mít možnost podílet široká členská základna. Předpokládáme též, že se vytvoří nejen profesionální dobré vztahy. Ale vzniknou i dobré osobní vztahy přerůstající v přátelství.

V Chomutově dne 14.01.2000

Jiří Strnad - předseda
JUDr. Jiří Kameník - místopředseda
Milan Soukup - sekretář a pokladník

QR Kód

Copyright © 2021 Asociace detektivních a ochraných služeb - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | SEO - Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek | Mapa kriminality

Hledejba
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice
zavřít
BADOS