Celorepublikové profesionální 

sdružení detektivů, osobních strážců a strážců Vašeho majetku

Jako profesní sdružení jsme nadstavbová organizace určená pro komunikaci s občany, státními orgány, institucemi, Hospodářskou komorou ČR a profesními sdruženími. Garantujeme odborně odvedenou a dokladovanou práci našich členů s diskrétním přístupem při řešení věci. Naší činností je služba pro širokou veřejnost v celé České republice za využití kriminalistických metod a ostatních odborných metod zkoumání na právní bázi

Hledání členů asociace podle názvu

Hledání členů asociace podle segmentu

Aktuální informace

Obraťte se na nás:

Kontakt na B-ADOS ČR:
tel.: +420 606 718 495

e-mail: info@b-ados.cz

Řád

BOHEMIA – ASOCIACE DETEKTIVNÍCH A OCHRANNÝCH SLUŽEB /dále jen B-ADOS/

Příspěvkový řád

Členské příspěvky B-ADOS se skládají ze dvou položek. První položka je členský poplatek do ASOCIACE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY, ve které je profesní sdružení B-ADOS kolektivním členem. Druhá položka je poplatek B-ADOS.

1/ Zápisné a poplatky do ASOCIACE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB:

1.1 - Zápisné

Obrat do 1 mil. / rok 500,- Kč / jednorázově
Obrat do 10 mil. / rok 1.000,- Kč / jednorázově
Obrat do 20 mil. / rok 1.500,- Kč / jednorázově
Obrat do 30 mil. / rok 2.000,- Kč / jednorázově
Obrat do 50 mil. / rok 3.000,- Kč / jednorázově
Obrat do 100 mil. / rok 4.000,- Kč / jednorázově
Obrat vyšší 5.000,- Kč / jednorázově

1.2. Členské poplatky

Fyzická osoba a právnická osoba dle obratu:

Obrat do 1 mil. / rok 500,- Kč / měsíčně
Obrat do 10 mil. / rok 1.000,- Kč / měsíčně
Obrat do 20 mil. / rok 1.500,- Kč / měsíčně
Obrat do 30 mil. / rok 2.000,- Kč / měsíčně
Obrat do 50 mil. / rok 3.000,- Kč / měsíčně
Obrat do 100 mil. / rok 4.000,- Kč / měsíčně
Obrat vyšší 5.000,- Kč / měsíčně

 

2/ Členské poplatky B-ADOS:


Zápisné 1.313,- Kč / jednorázově
Fyzická osoba 150,- Kč / měsíčně
Právnická osoba 650,- Kč / měsíčně


- Řádný člen a uchazeč o členství má za povinnost zaslat B-ADOSu do 31.července „Dotazník člena“ o ročním obratu za předcházející kalendářní rok. Podkladem pro výpočet členského příspěvku na řádného člena a uchazeče o členství je obrat dosažený u živností „Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a „Technických služeb a jiných obdobných činností“.
Dle takto nahlášeného ročního obratu si každý vypočítá sám výši měsíčního členského příspěvku.

- Jako příloha hlášení o ročním obratu je :
a) Čestné prohlášení o dosažení obratu u řádného člena a uchazeče o členství, pokud zaměstnává ve výše uvedených živnostech celkem méně jak 25 zaměstnanců
b) kopie „Přiznání k dani z příjmu za rok …“ a kopie „Oznámení za rok … místně příslušnému úřadu práce o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém stavu zaměstnanců zaměstnavatele“ pokud zaměstnává ve výše uvedených živnostech celkem více jak 25 zaměstnanců.

- B-ADOS vychází při kontrole správnosti finanční částky za členské příspěvky z dotazníku každoročně aktualizované písemným sdělením a výše uvedených příloh.
- Příspěvek za příslušný měsíc je splatný do 10.-tého dne v měsíci tak, že obrat za uplynulý kalendářní rok je základem pro výpočet členského příspěvku počínaje měsícem červencem. Zaplacení příspěvků a jejich výpočet je člen povinen v případě pochybností prokázat, a to na základě písemné výzvy ze strany B-ADOS.

- Výpočet výše příspěvků u nově vzniklých firem vychází z předpokládané výše dosahovaného obratu. Kandidátovi na členství v B-ADOS vyplývá povinnost řádně a včas uhrazovat příspěvky měsícem následujícím po přijetí za kandidáta.

Platný od 1.1.2005

QR Kód

Copyright © 2023 Asociace detektivních a ochraných služeb - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | SEO - Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek | Mapa kriminality

Hledejba
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice
zavřít
BADOS