Celorepublikové profesionální 

sdružení detektivů, osobních strážců a strážců Vašeho majetku

Jako profesní sdružení jsme nadstavbová organizace určená pro komunikaci s občany, státními orgány, institucemi, Hospodářskou komorou ČR a profesními sdruženími. Garantujeme odborně odvedenou a dokladovanou práci našich členů s diskrétním přístupem při řešení věci. Naší činností je služba pro širokou veřejnost v celé České republice za využití kriminalistických metod a ostatních odborných metod zkoumání na právní bázi

Hledání členů asociace podle názvu

Hledání členů asociace podle segmentu

Aktuální informace

Obraťte se na nás:

Kontakt na B-ADOS ČR:
tel.: +420 606 718 495

e-mail: info@b-ados.cz

Valná hromada

Zápis z jednání 17. Valné hromady konané dne 7.3.2012 v Opatovicích nad LabemPřítomni: členská firma: Zástupce:


1.Informační a bezpečnostní agentura, s.r.o., p.Soukup

2.SAGUR, s.r.o. p.Strnad

3.Luděk Šmejkal, p.Krejča

4.Cobra Security, s.r.o. p.Petřík

5.Plesník Karel, p.Navrátil

6.ing. Jiří Raška, p.Raška

7.DOSON, spol. s.r.o. p.Dostál

8.Pavel Klofera, p.Klofera ml.

9.SBIS, s.r.o., p.Havlíček st., ml

10.DOSONMO, s.r.o. p.Dostál

11.DOSONAP, s.r.o. p.Dostál


Omluveni:


12.CENZUS SECURITAS, s.r.o. plná moc


Neomluveni:


13.KP - Tinex, s.r.o.

14.TUEBOR General service, s.r.o.

15.Chráníme, s.r.o.

 
1.Zahájení

Na úvod p.Dostál všechny přítomné členy přivítal a konstatoval, že valná hromada je usnášení schopná a přečetl program valné hromady.

S programem v tomto znění všichni účastníci souhlasily a potvrdili účast v prezentační listině.

2. Zpráva o činnosti + činnost 2012

Činnost viz. bod 3

3. Školení dílčí kvalifikace strážný

 

  • Školení, zkoušky kvalifikace strážný v roce 2011
  • Školení, zkoušky kvalifikace strážný v roce 2012

  • Nelegální zaměstnávání cizinců


4. Platební morálka členů + stav bankovního konta

 

Seznámení ze stavem bankovního účtu + pokladny


5. Příjem členů

Za řádného člena byla přijata společnost DOSON PCO, s.r.o.


Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 1 – nečlen B-ADOS

Proti: 0


S přijetím členů byly obratem upraveny data na webových stránkách společnosti.

 

6. Ukončení členů


Ukončení členové z důvodu neplacení členských poplatků:


Eva Glásová

Zdeněk Hes

Skarabeus team, s.r.o.

Besl Jablonec, s.r.o.

ISS security servis, s.r.o.


Hlasování:

Pro: 10

Zdržel se: 1 – nečlen B-ADOS

Proti: 1


Ukončení členové z důvodu porušení etického kodexu:


V.Malý


Pro: 8

Zdržel se: 3+1 – nečlen B-ADOS

Proti: 1

Accuratus, s.r.o.


Pro: 12

Zdržel se: 1 – nečlen B-ADOS

Proti: 0


S ukončením členů byly obratem upraveny data na webových stránkách společnosti.

7. Kulturně společenská akce B-ADOS ČR, ASBS ČR, FIAT GA


Odsouhlasen příspěvek ve výši 40.000,-


Hlasování:

Pro: 12

Zdržel se: 1 – nečlen B-ADOS

Proti: 0

8. Smlouva FIAT GA

Prezentace smlouvy s Fiat GA – smluvní podmínky a slevy


9. + 10. Ostatní + diskuse


Na závěr proběhla diskuze mezi jednotlivými členy asociace.

Podnět na aktualizace webu.

Zpřístupněno heslo pro členy B-ADOS na web ASBS ČR:


František Dostál

předseda B-ADOS ČR

QR Kód

Copyright © 2023 Asociace detektivních a ochraných služeb - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | SEO - Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek | Mapa kriminality

Hledejba
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice
zavřít
BADOS